Życie w mieście wpływa na ewolucję myszy

Stephen Harris ze State University of New York i Jason Munshi-South z Fordham University postanowili sprawdzić, czy myszy zamieszkujące Nowy Jork różnią się genetycznie od myszy mieszkających na wsi. Innymi słowy, uczeni chcieli się przekonać, czy życie w mieście wpłynęło na procesy ewolucyjne zwierząt.

Zobacz cały artykuł na tej stronieKilka słów z Wikipedii o myszakach

Myszak[7] (Peromyscus) – rodzaj ssaka z podrodziny nowików (Neotominae) w rodzinie chomikowatych (Cricetidae).
Zasięg występowania
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Ameryce Północnej i Środkowej[8].

Kilka słów z Wikipedii o nowikach

Nowiki[3] (Neotominae) – rozległa, licząca ponad sto gatunków podrodzina ssaków z rodziny chomikowatych (Cricetidae).
Zasięg występowania
Podrodzina obejmuje gatunki zasiedlające tereny Ameryki Południowej i Ameryki Północnej[2].
Systematyka
Układ filogenetyczny podrodziny Neotominae jest dyskutowany przez naukowców. W roku 2005 wyróżniano w niej ponad sto gatunków, które były zgrupowane w 16 rodzajach[2][3].

Kilka słów z Wikipedii o mieście

Miasto (od prasłow. „местьце”, „mě́stce” – „miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą miejski styl życia.

W różnych państwach kryteria miejskości są różne, najczęściej są to kryteria ludnościowe bądź administracyjnoprawne (prawa miejskie).

Miasta charakteryzują się większym zagęszczeniem ludzi, co sprzyja większej ilości i różnorodności kontaktów między ludźmi. Przekłada się to na większą produktywność i kreatywność, która rośnie szybciej niż liczba mieszkańców – im większe miasto tym większy (na głowę), np. dochód (w USA w x razy większym mieście suma płac jest średnio większa o x1,12) oraz większa liczba wynalazków i patentów, ale także większa przestępczość (w USA w x razy większym mieście jest średnio x1,16 więcej poważnych przestępstw), czy większa ilość zachorowań na AIDS (w USA w x razy większym mieście jest średnio o x1,23 więcej zachorowań na AIDS). Także szybkość chodzenia jest większa w większych miastach. Jednocześnie większa koncentracja ludzi sprzyja intensywniejszemu wykorzystaniu infrastruktury, która rośnie wolniej niż liczba mieszkańców – im większe miasto tym mniej na głowę np. dróg (w USA w x razy większym mieście jest średnio x0,83 więcej dróg), stacji benzynowych czy kabli elektrycznych[1].
źródło: pl.wikipedia.org