Tysiące gęsi przysiadły na wodzie. Wszystkie padłyPodczas migracji stado gęsi śnieżnych zatrzymało się na zbiorniku starej kopalni odkrywkowej w okolicy miasta Butte w Montanie. Woda zwierała jednak za dużo zanieczyszczeń. Wszystkie padły.

Zobacz cały artykuł na tej stronie

Kilka słów z Wikipedii o gęsiach śnieżnych

Śnieżyca duża, śnieżyca[5], gęś śnieżna[6][5] (Anser caerulescens) – gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae).

Wyróżniono dwa podgatunki C. caerulescens[7][8]:

A. caerulescens caerulescens – północno-wschodnia Syberia, północna Alaska, północno-zachodnia Kanada.
A. caerulescens atlantica – północno-wschodnia Kanada, północno-zachodnia Grenlandia.

Jest wędrowna, gniazduje w tundrze, a zimuje na wilgotnych i pokrytych trawą obszarach. Występuje w dwóch odmianach barwnych: jasnej i ciemnej. Mierzy 70-75 cm, a rozpiętość skrzydeł wynosi 140-150 cm. Masa ciała wynosi 2,5-3,4 kg. Składa 3-5 jaj i wysiaduje je przez 22-25 dni[9]. W zimie zwykle spotykana w stadach z innymi gatunkami, najczęściej z gęsią białoczelną. Podczas lotu odzywa się gdaczącymi okrzykami „koik” oraz podobnymi.

Kilka słów z Wikipedii o kopalniach odkrywkowych

Kopalnia odkrywkowa – rodzaj kopalni, w której (w przeciwieństwie do podziemnej pracy górniczej) wszelkie prace wydobywcze odbywają się na powierzchni, a proces wydobywczy odbywa się poprzez odkrywanie kolejnych warstw surowców.

W zależności od rodzaju wydobywanego surowca, kopalnie odkrywkowe dzielimy na:

piaskownie – wydobywające piasek
żwirownie – wydobywające żwir
kamieniołomy – wydobywające kamień
kopalnie węgla brunatnego – wydobywające węgiel brunatny
inne kopalnie, np. rud metali.

Kilka słów z Wikipedii o Butte

Butte – miasto w USA, w stanie Montana, siedziba administracyjna hrabstwa Silver Bow, w Górach Skalistych. W 1977 roku Butte połączono z Silver Bow. Butte jest centrum administracyjnym hrabstwa Silver Bow Około 33 tys. mieszkańców. Ośrodek górnictwa odkrywkowego, wydobywa się tu rudy miedzi, ołowiu i cynku oraz srebro i złoto. Miasto jest też ośrodkiem przemysłu maszyn górniczych. Ma tu siedzibę wyższa szkoła górnicza będąca oddziałem University of Montana. Miejsce urodzenia dziennikarki i pisarki Barbary Ehrenreich. Miejsce akcji filmu Wima Wendersa Don’t Come Knocking. Miasto partnerskie polskiego Bytomia.
źródło: pl.wikipedia.org
tagi: zdechły

(Odwiedzono: 2 razy, wizyt w ciągu ostatnich 24 godzin: 0)