Pożar buszu w Tasmaniitasmania pozar buszu
Pożar buszu w Tasmanii wyrządził nieodwracalne szkody systemom fauny i flory. Ogień wybuchł po uderzeniu pioruna, a pożar trwał przez cały tydzień. Ogień zniszczył unikalne sosny i inne drzewa, wiek których przekracza 1000 lat. Pożar strawił ponad 10 tys. ha lasów, znajdujących się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Kilka słów z Wikipedii o Tasmanii

Tasmania – wyspa u południowo-wschodnich wybrzeży kontynentu australijskiego, a zarazem najmniejszy stan Australii. W skład stanu Tasmania wchodzą też mniejsze wyspy w Cieśninie Bassa oraz wyspa Macquarie – pow. 128 km² (w południowej części Oceanu Spokojnego).

Przed przybyciem Europejczyków Tasmania była zamieszkana przez Aborygenów tasmańskich, których liczebność wahała się pomiędzy 5 i 10 tys. w 1803. W wyniku osadnictwa brytyjskiego i chorób populacja ich uległa zmniejszeniu do ok. 300 osób w 1833. Część Aborygenów wyginęła, a część zmieszała się z populacją osadników. Do prawdziwej hekatomby ludności tubylczej Tasmanii doszło w I połowie XIX wieku. Trwająca wtedy tzw. Czarna wojna doprowadziła do całkowitego wyniszczenia rodzimej ludności tej wyspy. Wówczas także większość autochtonów przesiedlono na Wyspę Flindersa; odpowiedzialny był za to George Augustus Robinson.

Kilka słów z Wikipedii o buszu

Busz – formacja roślinna, charakterystyczna dla suchych obszarów podrównikowych, głównie południowej Afryki, Australii (lokalne określenie scrub), w mniejszej skali wschodniej Afryki i Ameryki Południowej. Przeważają w nim krzewy, często kolczaste, zrzucające liście na okres suszy.

Kilka słów z Wikipedii o pożarach buszu

Pożary buszu – są jednym z najpoważniejszych niebezpieczeństw zagrażających buszom. Pożary występują w Australii, w południowo-wschodniej części pojawiają się przede wszystkim latem i jesienną natomiast na północy kraju pożary buszu mają miejsce głównie zimą.

Przyczyny pożarów buszu
Przyczyny antropogeniczne:
podpalenia
wypalanie traw

Przyczyny przyrodnicze:
ukształtowanie terenu
czynniki pogodowe
łatwopalna roślinność (np. eukaliptus, który zawiera olejki eteryczne)
źródło: pl.wikipedia.org

(Visited 127 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Wykonaj poniższe zadanie *