Powódź tysiąclecia w Karolinie Południowej [wideo]karolina powodz
Ulewne deszcze uderzyły w amerykański stan Karolina Południowa. W wyniku wypadków drogowych, spowodowanych przez ulewy, zginęło 5 osób – poinformowała telewizja CNN.

Zobacz cały artykuł na tej stronie

Kilka słów z Wikipedii o Karolinie Południowej

Karolina Południowa (ang. South Carolina)(wymowa:/ˌsaʊθ kærəˈlaɪnə/ i) – stan w południowo-wschodniej części USA, graniczący od północy z Karoliną Północną, od południowego zachodu z Georgią. Granicę wschodnią stanowi Ocean Atlantycki.

Historia

do połowy XVII wieku pozostawała pod formalnym władaniem Hiszpanii.
1663 – terytorium Karoliny przekazane przez ówczesnego króla Anglii, Karola II Stuarta, ośmiu lordom angielskim.
1730 – podział kolonii na dwie odrębne – Prowincję Karoliny Północnej i Prowincję Karoliny Południowej.
1780 – bitwa pod Kings Mountain.
1781 – bitwa pod Cowpens (rewolucja amerykańska).
23 maja 1788 – ratyfikacja konstytucji USA.
20 grudnia 1860 – anulowanie aktu ratyfikacji konstytucji. Początek secesji.
12 kwietnia 1861 – początek ostrzału artyleryjskiego Fortu Sumter przez wojska Konfederacji. Początek wojny secesyjnej.
16 czerwca 1944 – stracono George’a Stinneya, najmłodszą ofiarę krzesła elektrycznego.

Kilka słów z Wikipedii o powodziach

Powódź – przejściowe zjawisko hydrologiczne polegające na wezbraniu wód rzecznych lub morskich w ciekach wodnych, zbiornikach lub na morzu powodujące po przekroczeniu przez wodę stanu brzegowego zatopienie znacznych obszarów lądu – dolin rzecznych, terenów nadbrzeżnych lub depresyjnych, doprowadzające do wymiernych strat społecznych i materialnych. Jest jedną z najbardziej groźnych i niszczycielskich w skutkach klęsk żywiołowych. Walka z nią jest stale aktualnym problemem ogólnoświatowym. Poważny wpływ na występowanie powodzi ma istniejący układ rzek oraz występująca w poszczególnych okresach roku sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna.
Według art. 9 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – powódź to wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub na morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenia dla ludności lub mienia.
źródło: pl.wikipedia.org

(Visited 120 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Wykonaj poniższe zadanie *