Pięć błędów najczęściej popełnianych przez kierowców zimązima kierowcy
Nadchodzi zima, a co za tym idzie na drogach coraz częściej będzie niebezpiecznie. Wypadki i kolizje o tej porze roku spowodowane są nie tylko przez warunki pogodowe, lecz także przez nieuwagę kierowców.

Zobacz cały artykuł na tej stronie

Kilka słów z Wikipedii o zimie

Zima – jedna z czterech pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się najniższymi temperaturami powietrza w skali roku, umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego, zazwyczaj zestaloną (zamarzniętą) formą opadu i osadu atmosferycznego, a większość świata roślin i zwierząt przechodzi okres uśpienia[1].

Zima astronomiczna rozpoczyna się w momencie przesilenia zimowego i trwa do momentu równonocy wiosennej, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 22 grudnia a 21 marca (czasami daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień później, a w roku przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte o jeden dzień). Podczas zimy astronomicznej dzienna pora dnia jest krótsza od pory nocnej, jednak z każdą kolejną dobą dnia przybywa, a nocy ubywa.

Za zimę klimatyczną przyjmuje się okres roku, w którym średnia dobowa temperatura powietrza spada poniżej 0 °C. Zasadniczo zimę poprzedza jesień, jednak pomiędzy tymi okresami znajduje się klimatyczny etap przejściowy – przedzimie. Podobnie zimę od wiosny oddziela przedwiośnie.

Kilka słów z Wikipedii o kierowcach

Wymagania stawiane kierowcom w Polsce:

Posiadanie odpowiedniej kat. prawa jazdy – A, B, C, D, E (wymiana dokumentu: amatorzy co 15 lat, zawodowcy co 5 lat).
Niekaralność (kierowcy zawodowi).
Uzyskanie świadectwa kwalifikacji na przewóz rzeczy (również materiałów niebezpiecznych) i osób (również taksówką), poprzez przejście jednorazowej kwalifikacji wstępnej, a następnie odbyciu co 5 lat szkolenia okresowego (kierowcy zawodowi).
Wzięcie udziału w kursach z zakresu czasu pracy kierowcy i obsługi tachografu (kierowcy zawodowi).
Poddanie się badaniom i psychotestom co 5 lat (kierowcy zawodowi).
W przypadku prowadzenia prywatnej działalności gospodarczej – zdobycie certyfikatu kompetencji (przewoźnicy drogowi).
źródło: pl.wikipedia.org

(Odwiedzono: 0 razy, wizyt w ciągu ostatnich 24 godzin: 0)

Dodaj komentarz

Wykonaj poniższe zadanie *