Niszczone jest Światowe Dziedzictwo Natury

Świat nigdy nie zgodziłby się na zburzenie Akropolu czy paru piramid po to, żeby zbudować tam osiedle mieszkaniowe czy drogę, a jednocześnie, na całej planecie, zgadzamy się na znaczne zmiany w naturalnych miejscach Światowego Dziedzictwa Natury – zauważył doktor James Watson z University of Queensland.

Zobacz cały artykuł na tej stronieKilka słów z Wikipedii o Liście światowego dziedzictwa UNESCO

Lista światowego dziedzictwa (ang. World Heritage List; fr. Liste du patrimoine mondial) – lista obiektów dziedzictwa kulturalnego i dziedzictwa naturalnego o „wyjątkowej powszechnej wartości” dla ludzkości prowadzona przez organizację wyspecjalizowaną ONZ UNESCO.

Artykuł 2 definiuje dziedzictwo naturalne jako:

pomniki przyrody utworzone przez formacje fizyczne i biologiczne albo zgrupowania takich formacji, przedstawiające wyjątkową powszechną wartość z punktu widzenia estetycznego lub naukowego;
formacje geologiczne i fizjograficzne oraz strefy o ściśle oznaczonych granicach, stanowiące siedlisko zagrożonych zagładą gatunków zwierząt i roślin, mające wyjątkową powszechną wartość z punktu widzenia nauki lub ich zachowania;,
miejsca lub strefy naturalne o ściśle oznaczonych granicach, mające wyjątkową powszechną wartość z punktu widzenia nauki, zachowania naturalnego piękna[12].

Kilka słów z Wikipedii o naturze

Przyroda, in. natura (łac. natura 'przyroda’)[1] – w najszerszym znaczeniu wszechświat, rzeczywistość. Termin ten obejmuje także zjawiska fizyczne oraz życie – bez uwzględnienia wytworów i oddziaływania ludzi[2][3]. Źródłosłów przyrody wywodzi się od zwrotu „przy rodzie”, określającym to, co znajduje się wokół zabudowań rodowych, plemiennych.

Kilka słów z Wikipedii o dziedzictwie

Dziedzictwo – ogół wartości, w zależności od kontekstu: niemajątkowych lub także majątkowych, odziedziczonych po przodkach lub poprzednich pokoleniach.
źródło: pl.wikipedia.org