Groszek różnolistny jednak nie wymarłgroszek roznolistnyW Puszczy Piskiej, na terenie Nadleśnictwa Strzałowo, znaleziono – uważany za wymarły – groszek różnolistny (Lathyrus heterophyllus). To pierwszy od 50 lat przypadek trafienia na tę roślinę. Ostatnie oficjalne informacje o występowaniu w Polsce tej rośliny pochodzą z 1958 roku.

Zobacz cały artykuł na tej stronie

Kilka słów z Wikipedii o groszku

Groszek (Lathyrus L.) – rodzaj roślin zielnych z rodziny bobowatych (motylkowatych). Należy do niego około 160 gatunków[3][4] występujących głównie w strefie umiarkowanej półkuli północnej[4]. W Polsce 15 gatunków rodzimych i trwale zadomowionych[5]. Rośliny te rosną zarówno w podmokłych, jak i suchych zbiorowiskach trawiastych, na wydmach, w zaroślach i lasach. Wiele gatunków jest uprawianych. Do popularnych roślin ozdobnych należy groszek pachnący i szerokolistny, z kolei ważną rośliną jadalną i pastewną, uprawianą od neolitu, jest groszek siewny[4]. Nasiona niektórych gatunków (w tym także jadalnego groszku siewnego) zawierają trujący alkaloid powodujący latyryzm[6][7].

Kilka słów z Wikipedii o świetlistej dąbrowie

Dąbrowa – obszar leśny (zespół leśny), dokładnie typ lasu liściastego, z drzewostanem dębowym (różne gatunki z rodzaju Quercus).

Typy dąbrów

Dąbrowy kserotermiczne („świetliste”) (rząd Quercetalia pubescenti-petraeae, Querco-Fagetea)

W Polsce jako zbiorowiska ekstrazonalne. Występują na suchych glebach piaszczysto-gliniastych, zasobnych w wapń. Utworzone głównie z dębu bezszypułkowego z domieszką sosny. Runo bogate w gatunki ciepłolubne i światłożądne.

Dąbrowa świetlista jest uznawana za najbogatszy florystycznie zespół leśny Polski.

W warstwie krzewów charakterystyczne są: leszczyna, trzmielina brodawkowata, suchodrzew pospolity, kruszyna, szakłak i głogi.

W warstwie zielnej występują rośliny należące do różnych grup ekologiczno-socjologicznych, m.in: pięciornik biały, dzwonek brzoskwiniolistny, miodunka wąskolistna, jaskier wielokwiatowy, miodownik melisowaty, pierwiosnek lekarski i dziurawiec skąpolistny. Licznie reprezentowane są gatunki typowe dla żyznych lasów liściastych, np. zawilec gajowy, perłówka zwisła, wiechlina gajowa, kłosownica leśna, lilia złotogłów i pszeniec gajowy. Stałymi komponentami runa należą niektóre gatunki borowe, głównie borówka czarna, borówka brusznica i siódmaczek leśny. Inną grupą roślin są liczne gatunki typowe dla ciepłolubnych zbiorowiskach okrajkowych: kokoryczka wonna, traganek szerokolistny, koniczyna dwukłosowa, bodziszek krwisty, przytulia właściwa i inne. Oprócz nich znaczący udział mają gatunki łąkowe, rzadsze są gatunki charakterystyczne dla ciepłolubnych muraw o charakterze stepowym.

Warstwa porostowo-mszysta jest zwykle słabo rozwinięta, a tworzą ją takie gatunki jak: żurawiec falisty, rokietnik pospolity i płonnik strojny[1].

Dąbrowy acydofilne („kwaśne”) (klasa Quercetea robori-petraeae)

Średnio żyzne, występują na kwaśnych, gruboziarnistych glebach. Utworzone z dębu bezszypułkowego z domieszką buka.

dąbrowy niżowe (runo z obfitym udziałem krzewinek)
dąbrowy podgórskie (runo trawiasto-zielne z nielicznymi krzewinkami)
źródło: pl.wikipedia.org

(Visited 106 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Wykonaj poniższe zadanie *