Dzięki ochronnej tarczy broń nie jest obosiecznaBdellovibrio bacteriovorusW ramach najnowszych badań wykazano, w jaki sposób drapieżne bakterie z rodzaju Bdellovibrio chronią się podczas ataku przed własną bronią. Bdellovibrio bacteriovorus to Gram-ujemna bakteria, która żywi się protoplastem innych bakterii Gram-ujemnych, w tym ważnych patogenów ludzi, zwierząt i roślin uprawnych.

Zobacz cały artykuł na tej stronie

Kilka słów z Wikipedii o Gram-ujemnych bakteriach

Bakterie Gram-ujemne (w skrócie G−) − bakterie barwiące się na czerwono w barwieniu metodą Grama.

W budowie komórki bakterii G−, w przeciwieństwie do Gram-dodatnich, wyróżnia się zewnętrzną błonę komórkową. Ściana komórkowa bakterii G− jest cieńsza, zawiera mniej warstw peptydoglikanu (mureiny).

Bakterie G+ zatrzymują fiolet krystaliczny i nawet po odbarwianiu acetonem lub etanolem pozostają ciemno zabarwione. Tymczasem G− wiążą niewiele fioletu i łatwo się odbarwiają. Później dobarwiane są zwykle na czerwono. Rozróżnianie bakterii G+ i G− sprowadza się więc do rozróżnienia czy po barwieniu, odbarwianiu i dobarwianiu są różowe lub czerwone (Gram-ujemne), czy też fioletowe do brązowych (Gram-dodatnie).

Kilka słów z Wikipedii o protoplaście

Protoplast – aktywna metabolicznie część komórki bakterii, grzyba lub rośliny, czyli część komórki bez ściany komórkowej. Protoplasty sztucznie uzyskiwane w wyniku trawienia ściany komórkowej enzymami mają kształt kulisty lub zbliżony i pozostają zdolne do życia i stanowią ważny obiekt badań cytologicznych. Protoplasty są zdolne do regeneracji ściany komórkowej i fuzji, przy czym są w stanie tworzyć mieszańce somatyczne między gatunkami niespokrewnionymi (np. protoplast marchwi zwyczajnej z limfocytem ludzkim).

Protoplast zawiera m.in. następujące składniki:

cytozol
cytoszkielet
centriole
rybosomy
jąderko
system GERL
mikrociałka
mitochondrium
jądro
plastydy
źródło: pl.wikipedia.org

(Odwiedzono: 2 razy, wizyt w ciągu ostatnich 24 godzin: 0)

Dodaj komentarz

Wykonaj poniższe zadanie *