Brytyjczycy dowiercili się do spodu Antarktyki ZachodniejGrupa naukowców i inżynierów wykonały pierwszy w Zachodniej Antarktyce odwiert o głębokości przekraczającej 2000 metrów. To część badań mających na celu stwierdzenie, jak ten region będzie reagował na zmiany klimatu.

Zobacz cały artykuł na tej stronie

Kilka słów z Wikipedii o Antarktyce Zachodniej

Antarktyda Zachodnia − część kontynentu Antarktydy, jedna z dwóch, obok Antarktydy Wschodniej.

Granicą oddzielającą obie części kontynentu są Góry Transantarktyczne, rozciągające się od Morza Rossa do Morza Weddella. Antarktyda Zachodnia leży po pacyficznej stronie tych gór. W geografii Antarktydy Zachodniej wyróżnia się Ziemię Marii Byrd, Ziemię Ellswortha i Półwysep Antarktyczny. Całkowita powierzchnia to ok. 3,5 miliona km².

Najwyższym szczytem jest Mount Vinson, który jest najwyższym szczytem całej Antarktydy. Podłoże budują skały magmowe przykryte warstwą skał osadowych. Przez tę część kontynentu przebiega Ryft Zachodnioantarktyczny, szeroka dolina ryftowa położona pod lądolodem.

Jej powierzchnia pokryta jest lodem, ale istnieją także bezlodowe oazy.

Kilka słów z Wikipedii o odwiertach

Odwiert – otwór wiertniczy, wykonany w górotworze dla celów badawczych, poszukiwawczych, dokumentacyjnych lub eksploatacyjnych, w którym zakończono prace wiertnicze oraz uzbrojono w głowicę pozwalającą na eksploatację kopaliny.

Rozróżnia się odwierty pionowe i poziome.

SG-3 – najgłębszy odwiert na świecie mający 12 262 metry głębokości. Znajduje się w Rosji, w obwodzie murmańskim, na Półwyspie Kolskim, około 10 km od miasta Zapolarnyj.
źródło: pl.wikipedia.org

(Odwiedzono: 14 razy, wizyt w ciągu ostatnich 24 godzin: 0)