USA: osuwisko ziemi w stanie Vermont, są ranni [wideo]vermont osuwisko
W amerykańskim stanie Vermont wykoleił się pociąg pasażerski. Według wstępnych danych, osuwisko ziemi było przyczyną wykolejenia się pociągu – poinformowała telewizja ABC.

Zobacz cały artykuł na tej stronie

Kilka słów z Wikipedii o Vermont

Vermont (wymowa:/vərˈmɒnt/ i) – stan Nowej Anglii, położony w północno-wschodniej części USA.

Na północy graniczy z Kanadą, na południu ze stanem Massachusetts, na wschodzie z New Hampshire, a na zachodzie z Nowym Jorkiem.

Kalendarium

Tereny obecnego stanu były pierwotnie zamieszkane przez Indian z plemion Irokezów, Algonkinów i Abenaków.
W 1609 roku na teren dzisiejszego stanu dotarł francuski podróżnik Samuel de Champlain.
W 1666 roku Francuzi wznieśli Fort St. Anne.
W 1724 roku powstała pierwsza osada angielska Fort Dunner.
W latach 1749–1764 władze Prowincji New Hampshire w osobie gubernatora Benninga Wentwortha wydały w sumie 135 aktów (znanych jako New Hampshire Grants) nadających ziemię osadnikom na terenach dzisiejszego Vermontu. Prawa do tej ziemi rościła sobie również Prowincja Nowy Jork. Tereny te decyzją sądu przyznane zostały Nowemu Jorkowi.
Około 1765 roku do obrony osadników z New Hampshire powstała milicja Green Mountain Boys.
W 1777 roku Vermont ogłosił się niezależną republiką.
4 marca 1791 Vermont został przyjęty jako 14. stan do Unii.

Kilka słów z Wikipedii o osuwiskach

Osuwisko – nagłe przemieszczenie się mas ziemnych, powierzchniowej zwietrzeliny i mas skalnych podłoża spowodowane siłami przyrody lub działalnością człowieka (podkopanie stoku lub jego znaczne obciążenie). Jest to rodzaj ruchów masowych, polegający na przesuwaniu się materiału skalnego lub zwietrzelinowego wzdłuż powierzchni poślizgu (na której nastąpiło ścięcie), połączone z obrotem. Ruch taki zachodzi pod wpływem siły ciężkości. Osuwiska są szczególnie częste w obszarach o sprzyjającej im budowie geologicznej, gdzie warstwy skał przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych występują naprzemiennie. Miejsca występowania osuwisk to naturalne stoki i zbocza dolin i zbiorników wodnych, obszary źródłowe rzek (gdzie erozja wsteczna zwiększa spadek terenu), skarpy wykopów i nasypów oraz wyrobisk.
Olbrzymie rozmiary mają osuwiska podmorskie, zarówno współczesne jak i znane z osadów różnego wieku, zwłaszcza powstające na skłonie kontynentalnym.
źródło: pl.wikipedia.org

(Visited 108 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Wykonaj poniższe zadanie *