Parki Narodowe w Polsce

W Polsce są 23 parki narodowe. Przedstawiamy parki narodowe Polski.

Park narodowy – jedna z form ochrony przyrody w Polsce. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 2004 r. obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów. Czytaj więcej
źródło: pl.wikipedia.org

Poniżej na wideo zdjęcia i krótkie opisy wszystkich 23 Parków Narodowych w Polsce (playlista)

tagi: polskie PNLista polskich parków narodowych

1 Babiogórski Park Narodowy

2 Białowieski Park Narodowy

3 Biebrzański Park Narodowy

4 Bieszczadzki Park Narodowy

5 Park Narodowy „Bory Tucholskie”

6 Drawieński Park Narodowy

7 Gorczański Park Narodowy

8 Park Narodowy Gór Stołowych

9 Kampinoski Park Narodowy

10 Karkonoski Park Narodowy

11 Magurski Park Narodowy

12 Narwiański Park Narodowy

13 Ojcowski Park Narodowy

14 Pieniński Park Narodowy

15 Poleski Park Narodowy

16 Roztoczański Park Narodowy

17 Słowiński Park Narodowy

18 Świętokrzyski Park Narodowy

19 Tatrzański Park Narodowy

20 Park Narodowy „Ujście Warty”

21 Wielkopolski Park Narodowy

22 Wigierski Park Narodowy

23 Woliński Park Narodowy