Kryzys klimatyczny przesunął oś Ziemi


Badania wykazały, że masowe topnienie lodowców w wyniku globalnego ocieplenia spowodowało wyraźne przesunięcie osi Ziemi, począwszy od lat 90.-tych ubiegłego wieku. Świadczy to o głębokim wpływie, jaki człowiek wywiera na planetę – twierdzą naukowcy. Zobacz cały artykuł na tej stronie
źródło: krolowasuperstarblog.wordpress.com

Kilka słów z Wikipedii o globalnym ociepleniuGlobalne ocieplenie – wzrost średniej temperatury powierzchni Ziemi. W języku potocznym termin ten odnosi się też do innych skutków globalnej zmiany klimatu, spowodowanych antropogeniczną emisją gazów cieplarnianych od początku epoki przemysłowej. Czytaj więcej

Kilka słów z Wikipedii o osi ziemskiej

Oś ziemska – prosta będąca osią obrotu własnego planety Ziemi. Oś obrotu wyznacza bieguny geograficzne Ziemi; północny z południowym. Oś ziemska jest odchylona od osi obrotu orbitalnego o około 23°26′, co powoduje, że płaszczyzna równika jest nachylona do płaszczyzny ekliptyki pod takim samym kątem.
Inne ciała niebieskie mają swoje osie obrotu własnego definiowane analogicznie do ziemskiej. Czytaj więcej
źródło: pl.wikipedia.org