Kolosalne pokłady wody pod powierzchnią ZiemiwodaGłęboko pod powierzchnią Ziemi znajdują się olbrzymie zasoby wody. Jest jej trzykrotnie więcej niż we wszystkich ziemskich oceanach. Woda zamknięta jest w ringwoodycie, skale zawierającej nawet 3% H2O i znajduje się na głębokości 700 kilometrów.

Zobacz cały artykuł na tej stronie

Kilka słów z Wikipedii o ringwoodycie

Ringwoodyt – jest formą oliwinu. Skład chemiczny minerału może być różny, od czystego Mg2SiO4, do Fe2SiO4. Minerał zawiera 2,5% wagowych wody, a najbardziej uwodnione około 3% wagowych[1]. Uzyskany w warunkach laboratoryjnych minerał nie zawierający żelaza jest bezbarwny. Przy zawartości jednego procenta molowego Fe2SiO4 barwa minerału jest intensywnie niebieska[2].

Ringwoodyt zidentyfikowano po raz pierwszy w 1969 roku w meteorycie Tenham. Zaproponowana przez odkrywców nazwa upamiętnia Australijczyka profesora Teda Ringwooda z Australian National University, który badał polimorficzne przejścia fazowe minerałów płaszcza ziemskiego. Nazwa została zaaprobowana przez Commission on New Minerals and Mineral Names[3].

Z badań i modeli wynika, że ringwoodyty występują w strefie przejściowej na głębokościach 410-660 (525-660) kilometrów[1][4].

Kilka słów z Wikipedii o wodzie

Woda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia – lodem. Słowo woda jako nazwa związku chemicznego może się odnosić do każdego stanu skupienia.

Woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji polarnych. Większość występującej na Ziemi wody jest „słona” (około 97,38%), tzn. zawiera dużo rozpuszczonych soli, głównie chlorku sodu. W naturalnej wodzie rozpuszczone są gazy atmosferyczne, z których w największym stężeniu znajduje się dwutlenek węgla.

Woda naturalna w wielu przypadkach przed zastosowaniem musi zostać uzdatniona. Proces uzdatniania wody dotyczy zarówno wody pitnej, jak i przemysłowej.
źródło: pl.wikipedia.org

(Odwiedzono: 2 razy, wizyt w ciągu ostatnich 24 godzin: 0)