Kolejny gatunek, który jest ciemniej ubarwiony na terenach przemysłowych

Naukowcy badający żółwiogłowce australijskie (Emydocephalus annulatus) z Indo-Pacyfiku zauważyli, że węże żyjące w bardziej dziewiczych rejonach rafy są pokryte naprzemiennymi czarnymi i białymi pasami, natomiast te zamieszkujące okolice z większą aktywnością człowieka, wojskową czy w pobliżu miast, są jednolicie czarne.

Zobacz cały artykuł na tej stronie
tagi: wąż morski, żółwiogłowiec australijskiKilka słów z Wikipedii o wężach morskich

Węże morskie (Hydrophiidae) – wyróżniana przez część autorów rodzina węży z kladu Caenophidia obejmująca gatunki wtórnie przystosowane do życia w wodzie. Niekiedy dzielona na dwie podrodziny: Hydrophiinae i Laticaudinae. Analizy filogenetyczne wykorzystujące dane molekularne sugerują, że węże morskie nie powinny być uznawane za odrębną rodzinę, lecz należy je zaliczyć do rodziny zdradnicowatych, bowiem bez węży morskich rodzina Elapidae jest parafiletyczna. Według tych analiz węże morskie (wszystkie lub tylko podrodzina Hydrophiinae) są szczególnie blisko spokrewnione ze zdradnicowatymi zasiedlającymi obszar Australazji (m.in. rodzaje Notechis[1][2][3][4][5][6][7], Austrelaps[1][2][4][7], Tropidechis[8][2][4][7], Hemiaspis[8][4][7], Micropechis[1][2][7]).

Kilka słów z Wikipedii o Indo-Pacyfiku

Indo-Pacyfik – region biogeograficzny wód morskich obejmujący tropikalne wody Oceanu Indyjskiego i zachodnio-środkową część Pacyfiku. Obszar ten swym zasięgiem nie obejmuje strefy wód umiarkowanych oraz zimnych polarnych. Rozciąga się od wschodnich wybrzeży Afryki po Oceanię.

Indo-Pacyfik jest terminem przydatnym w biologii i zoologii dla określenia obszaru przestrzennego rozmieszczenia występowania żyjących na Ziemi roślin (fitogeografia) i zwierząt (zoogeografia) oraz całych biocenoz. Na obszarze Indo-Pacyfiku spotkać można bardzo duży ekosystem współtworzony przez wiele gatunków zwierząt i roślin. W wodach tego regionu występuje ok. 3000 gatunków ryb i ponad 500 gatunków koralowców. W porównaniu do obszaru zachodniego Atlantyku jest znacznie bardziej zróżnicowany gatunkowo (3000/1200 i 500/50)[4].

Kilka słów z Wikipedii o okręgach przemysłowych

Okręg przemysłowy – skupisko wielu ośrodków i zakładów przemysłowych na silnie zurbanizowanych terenach. W tych rejonach szczególnie rozwinięty jest przemysł. Główne rodzaje ośrodków przemysłowych to regiony wydobywcze (górnicze), przemysłu high-tech (technopolis, inaczej technopolia), przemysłu różnego rodzaju (np. maszynowego, spożywczego, motoryzacyjny itp.). Wydobywcze okręgi przemysłowe w krajach wysoko rozwiniętych obecnie podupadają lub zmieniają profil na regiony usługowe i nowoczesnych technologii.

Kilka słów z Wikipedii o melanizmie przemysłowym

Melanizm przemysłowy – forma melanizmu wywołana przez emisje gazowe lub pyłowe przemysłu[1], będąca przykładem działania doboru kierunkowego. Związany jest z industrializacją i postępującym zanieczyszczeniem środowiska. Melanizm przemysłowy został zaobserwowany i opisany na przykładzie krępaka brzozowego żyjącego w okolicach Manchesteru[2].
źródło: pl.wikipedia.org