Japonia: koń spędził 3 dni na dachu domu, ratując się przed powodzią

Koń, który przetrwał katastrofalne powodzie, wdzierając się na dach domu, poruszył serca milionów Japończyków. Zwierzę zapewniło nieco otuchy Japończykom po najgorszej klęsce żywiołowej związanej z pogodą od ponad 30 lat.

Zobacz cały artykuł na tej stronieKilka słów z Wikipedii o koniach

Koń domowy (Equus caballus) – gatunek ssaka nieparzystokopytnego z rodziny koniowatych.

Przodkami koni orientalnych, od których pochodzą konie gorącokrwiste, były prawdopodobnie koń Przewalskiego i tarpan; konie zimnokrwiste pochodzą natomiast od konia leśnego z Północnej Europy. Koń Przewalskiego jest obecnie jedynym przedstawicielem gatunku koni dzikich. Rasa konik polski wykazuje bardzo duże podobieństwo do tarpana, lecz nie jest genetycznie tą samą rasą (chociaż poza Polską koniki polskie bywają określane mianem tarpan)[4]. W styczniu 2007 zespół naukowców z Massachusetts Institute of Technology i Uniwersytetu Harvarda poinformował, że stworzył wstępną mapę genomu konia. Czytaj więcej

Kilka słów z Wikipedii o Kurashiki

Kurashiki (jap. 倉敷市 Kurashiki-shi) – miasto w Japonii, na wyspie Honsiu, w prefekturze Okayama. Leży w południowej części prefektury nad Morzem Wewnętrznym. Prawa miejskie otrzymało 1 kwietnia 1928 roku. W mieście rozwinął się przemysł: przetwórczy ropy naftowej, środków transportu, chemiczny, lotniczy, włókienniczy, metalowy oraz poligraficzny. Czytaj więcej

Kilka słów z Wikipedii o powodziach

Powódź – przejściowe zjawisko hydrologiczne polegające na wezbraniu wód rzecznych lub morskich w ciekach wodnych, zbiornikach lub na morzu powodujące po przekroczeniu przez wodę stanu brzegowego zatopienie znacznych obszarów lądu – dolin rzecznych, terenów nadbrzeżnych lub depresyjnych, doprowadzające do wymiernych strat społecznych i materialnych. Jest jedną z najbardziej groźnych i niszczycielskich w skutkach klęsk żywiołowych. Walka z nią jest stale aktualnym problemem ogólnoświatowym. Poważny wpływ na występowanie powodzi ma istniejący układ rzek oraz występująca w poszczególnych okresach roku sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna.
Według art. 9 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – powódź to wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub na morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenia dla ludności lub mienia. Czytaj więcej
źródło: pl.wikipedia.org