German z roślinphpYD5lprPMNiemieccy naukowcy opracowali technologię pozyskiwania germanu z roślin. German, w formie dodatku do krzemu, jest obecnie powszechnie wykorzystywany w elektronice, od procesorów po czujniki parkowania. Pierwiastek ten powszechnie występuje w glebach na całym świecie, jednak bardzo trudno jest go pozyskać.

Zobacz cały artykuł na tej stronie

Kilka słów z wiki o germanie

German (Ge, łac. germanium) – pierwiastek chemiczny z bloku p układu okresowego. Jest twardym, błyszczącym, srebrzystoszarym półmetalem, o właściwościach chemicznych podobnych do innych węglowców, przede wszystkim krzemu i cyny. Tworzy wiele związków organicznych.

Mimo że występuje w skorupie ziemskiej w stosunkowo dużych ilościach, został odkryty późno, ponieważ niewiele minerałów zawiera go w dużym stężeniu. W 1869 roku Dymitr Mendelejew przewidział jego istnienie i niektóre właściwości na podstawie luki, jaka istniała w jego układzie okresowym (podobnie przewidział istnienie skandu i galu). Nazwał go ekakrzemem. Prawie 20 lat później, w 1886 roku, Clemens Winkler odkrył nowy pierwiastek, badając minerał argyrodyt, i nadał mu nazwę german (od łacińskiej nazwy swojego kraju ojczystego – Niemiec). Wyniki obserwacji Winklera potwierdziły przypuszczenia Mendelejewa.

Kilka słów z wiki o roślinach energetycznych

Rośliny energetyczne – rośliny uzyskujące duże przyrosty biomasy w stosunkowo krótkim czasie nadającej się głównie do spalenia, uzyskując energię cieplną.

Pędy, bulwy lub całe rośliny przerabia się na brykiet lub zrębki.

Kilka słów z wiki o elektronice

Elektronika (z gr. elektron 'bursztyn, który można naelektryzować przez potarcie’ i -ikos 'na sposób; odnoszący się do’)[1] – dziedzina techniki i nauki zajmująca się obwodami elektrycznymi zawierającymi, obok elementów elektronicznych biernych, elementy aktywne takie jak lampy próżniowe, tranzystory i diody. W obwodach takich można wzmacniać słabe sygnały dzięki nieliniowym charakterystykom elementów czynnych (i ich możliwościom sterowania przepływem elektronów). Podobnie możliwość pracy urządzeń jako przełączniki pozwala na przetwarzanie sygnałów cyfrowych.
źródło: pl.Wikipedia.org

(Odwiedzono: 0 razy, wizyt w ciągu ostatnich 24 godzin: 0)